Brandvæsen

Brandvæsen, institution, der har til opgave at forebygge, begrænse og bekæmpe ildebrande samt at foretage indsats ved fx uheld med farlige stoffer.

I nødsituationer kan brændbare og eksplosive materialer som gasser, støv og fibre sprede radioaktive kilder, hvilket sætter respondenter i fare. Instrumenter kan passivt overvåge miljøet og advare brugere, når der opdages forhøjede doser.

First Response

Forsvaret

Forsvaret´s personale kan udsættes for stråling, hvis de reagerer på en hændelse, hvor et område og mennesker i det pågældende område er blevet forurenet med radioaktivt materiale. Fordi livstruende forhold skal være tilbøjelige til inden dekontaminering af et offer, kan EMS-personale udsættes for stråling eller forurenet.

First Response

Politi

Politiet er dem der yder særlig dækning for terrorisme for at hjælpe retshåndhævelsen med at forebygge, bekæmpe og komme sig fra et terrorangreb. Vores instrumenter kan benyttes ved forebyggelse, beredskab, træning, afbødning, respons, genopretning og er bygget på erfaringer fra hændelser på amerikansk jord. Tjek alt vores dækning her.

Vi tilbyder også instrumenter til brug ved Grænse/Havnekontrol ved fare for indførsler af radioaktive stoffer gemt mellem normale transporter.

First Response

Store Event

Store sports- eller koncert begivenheder er et højrisiko mål for ondsindede strålingstrusler.

• Fans, der transporterer kilder til stadion

• Kilder placeret i høj trafikområder

• Køretøjer i bevægelse bevæbnet med radioaktive enheder

First Response

Toldvæsen

Hurtig identifikation, endelige resultatet.

Strålingsdetektering og identifikation til ethvert scenario.

Vores udvalg af strålingsdetektionsinstrumenter giver dig den nyeste teknologi og innovation til hurtigt og effektivt at identificere strålekilder. I over 50 år har Thermo Fisher været de ansvarlige for sikkerhed og sikkerhed med pålidelige strålingsdetekteringsinstrumenter.

First Response
Del dette: