Produkter

Enhederne omfatter udstyr til personlig beskyttelse, instrumenter til måling fra både naturligt fremkomne radioaktive- samt tilvirkede strålingskilder.

Electromedico´s forretningsområder ligger bl.a. indenfor flg. områder:

  • ”Gammacell” udstyr til radioaktiv bestråling af blod samt forskning med radioaktiv bestråling.
  • Instrumenter til måling af radioaktiv kontaminering.
  • Instrumenter til måling af radioaktiv stråling.
  • Dosimitri (aktiv eller passiv)
  • NORM (Naturlig Forekommende Radioaktive Materialer) fra Olie og Gasindustrien.
  • Instrumenter til dosis kalibrering.
  • Instrumenter til termografiske undersøgelser.
  • Instrumenter til sikkerhedsforanstaltninger i havne, lufthavne og skrotpladser.
  • Radiologi
  • Personbeskyttelse imod stråling.
Del dette: