NORM

NORM

Naturligt forekommende radioaktivt materiale, står det for eller på engelsk »Naturally Oc- curring Radioactive Material«. Det er betegnelsen for materialer med et forhøjet indhold af naturligt forekommende radioaktive stoffer.

Vi forhandler eksplosionssikret instrumenter til håndtering af olie – og gasindustrien.

Del dette: