11
feb

THERMO SCIENTIFIC

Udstyr til måling af radioaktivitet.

Uanset om der er tale om rutinemæssig overvågning eller overvågning til beredskabssituationer reducerer Thermo Scientific TM avancerede integrerede stråledetekterings – og måleinstrumenter truslen og holder dig sikker. Deres produktportefølje af radioaktivitetsmåleapparater og – løsninger giver omfattende overvågning i realtime, tidlig varsling og komplette oplysninger personligt, på din arbejdsplads eller i dit område.

Se mere på dette link