NORM

NORM: Naturligt forekommende radioaktivt materiale eller på engelsk »Naturally Oc- curring Radioactive Material«. NORM er betegnelsen for materialer med et forhøjet indhold af naturligt forekommende radioaktive stoffe.

Vi forhandler eksplosionssikret instrumenter til håndtering af NORM for olie – og gasindustrien.

Del dette: