EPD Solution Kit

EPD Solution Kit

Arbejdere i atomkraftværker, nukleare forskningsfaciliteter og medicinske laboratorier skal konstant overvåge deres eksponering for potentielt skadelig stråling. Thermo Scientific´s EPD Elektroniske Personlige Dosimetre overvåger eksponering for ioniserende stråling i realtid og udsender både hørbare og visuelle alarmer, så medarbejdere kan reagere hurtigt, når et acceptable doseringsniveau overskrides. Med fremragende respons på gammastråling sikrer betastråling, neutronstråling og røntgenstråling, EPD Electronic Personal Dosimeters sikkerhed i ethvert miljø.

Relaterede produkter

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
Del dette: